Home/vergi

İş güvencesi tazminatından gelir vergisi kesilir mi?

  İşçi işveren ilişkilerinin sonlandırılmasında, kurumsal ortamlarda en çok tercih edilen yol karşılıklı anlaşmak suretiyle, ikale sözleşmesi imzalamaktır. Bu sözleşmede taraflar iş akdini kendi rızaları ile sonlandırdıklarını, buna karşılık işçiye verilecek yasal hakların yanında ek ücret veya iş güvencesi tazminatının ne olacağını belirlerler. Yazımızın konusu olan iş güvencesi tazminatı, işçinin, işten ayrılmayı kabul etmesi, [...]

2018-03-12T16:04:16+00:00 By |danışmanlık, vergi|

Avans Kâr Paylarının Vergilendirilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 509/3’üncü maddesine göre Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmayan şirketlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkardığı Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’e göre yıl içinde avans kâr payları dağıtılabilmektedir. Avans kâr payı elde eden ortak açısından, gelirin ne zaman beyan edileceği, 6 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 20. maddesiyle değişik, 1 [...]

2018-02-28T17:20:17+00:00 By |vergi|

Devir ve Tam Bölünmede Zarar Mahsubu

Ekonominin durgunluğa girdiği dönemlerde veya işletmelerin ve sektörlerin kendilerinden kaynaklanan nedenlerle, zaman zaman işletmeler zarar etmekte ve bu durumun devamı halinde, kurumlar ya başka işletmelerle birleşerek veya zarar eden bölümü, işletmeden çıkararak, varlıklarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Vergi kanunumuz bu tür birleşmenin devir yolu ile olması veya tam bölünme halinde, önceki dönem zararlarının devralan veya yeni [...]

2017-12-25T12:39:27+00:00 By |vergi|

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Yolu ile Transfer Fiyatlandırması

Yeni yıla vergi ve harçlardaki olağanüstü artışlarla girerken, öyle bir harç kalemi var ki en yükseklerden bir tanesi olmasına rağmen (2017 için Başvuru harcı 56 bin 979 TL, Yenileme harcı 45 bin 583 TL) kaldırıldı ve yapılacak anlaşmanın damga vergisi hariç, hizmet mükelleflere bilabedel verilmeye başlandı. Bu harç, kurumlar vergisi mükelleflerinin, yurtdışı veya serbest bölgedeki [...]

2017-12-25T12:39:51+00:00 By |vergi|